Μια νέα ανεξάρτητη μελέτη που αναπαρήγαγε 3 παλαιότερες κομβικές μελέτες παρουσιάζει περαιτέρω αποδείξεις, σχετικά με το πόσο πιο ασφαλές είναι το άτμισμα σε σχέση με το κάπνισμα. Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι αυτή είναι η πρώτη ανεξάρτητη μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει παρόμοια προηγούμενα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από αντίστοιχες έρευνες καπνοβιομηχανιών.


Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, οι συγγραφείς προχώρησαν σε ανάλυση για το πως προσλαμβάνουν τα βρογχικά κύτταρα (σ.σ. τα κύτταρα δηλαδή που αποτελούν το φράγμα μεταξύ του εξωτερικού αέρα που αναπνέουμε και του εσωτερικού τμήματος του αναπνευστικού συστήματος) τόσο τον καπνό του παραδοσιακού τσιγάρου, όσο και τον ατμό των ατμιστικών προϊόντων.


Που κατέληξαν συμπερασματικά; Στο γεγονός ότι το άτμισμα προκαλεί ελάχιστη ή καθόλου ζημιά στους πνεύμονες!


Οι ερευνητές διαπίστωσαν στην πράξη ότι τα ατμιστικά προϊόντα διαθέτουν «σημαντικά μειωμένη τοξικότητα» σε σύγκριση με τον καπνό του τσιγάρου. Στην πραγματικότητα, στα περισσότερα από τα πειράματα που διεξήχθησαν, το άτμισμα αποδείχθηκε ότι δεν προκαλεί σχεδόν καμία τοξικότητα. Επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι είναι κυρίως οι πτητικές ενώσεις (σ.σ. Volatile organic compounds ή εν συντομία VOCs) στον καπνό του παραδοσιακού τσιγάρου και όχι η νικοτίνη, που τα καθιστούν επικίνδυνα για τους πνεύμονες.


Η έρευνα παρείχε επίσης αποδείξεις ότι το άτμισμα προκαλεί ελάχιστη ή καθόλου βλάβη στο επιθήλιο των πνευμόνων, σε σύγκριση με τη βλάβη που προκαλούν τα τσιγάρα καύσης. Επειδή το επιθήλιο των πνευμόνων χρησιμεύει ως βασικό σημείο άμυνας, φιλτράροντας τις δυνητικά επιβλαβείς ενώσεις, η καταστροφή αυτής της περιοχής λόγω του καπνίσματος μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία και να προκαλέσει καρκίνο ή άλλες πολύ σοβαρές παθήσεις.